MioMare strandhuisjes

Promofilmpje!

Gebruikersvoorwaarden

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van MioMare slaapstrandhuisjes voor publicatie in overige media gebruikt worden.Op alle op de site aanwezige foto's berust auteursrecht van MioMare slaapstrandhuisjes. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Overname van foto's en afbeeldingen op andere websites of gebruik in publicaties zal als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht van MioMare slaapstrandhuisjes. Overtreders zullen niet schriftelijk en/of per e-mail op de hoogte gesteld worden van hun overtreding(en), maar direct een rekening ontvangen gebaseerd op een commercieel tarief voor foto’s, idee of ontwerp, verhoogd met een boete van 100% voor ongeoorloofd gebruik en een boete van 50% indien geen naamsvermelding is gebruikt.

Geschillen zullen voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter. Kosten voor het publiceren en/of het vermenigvuldigen alsook de kosten voor de gerechtelijk stappen zullen op de overtreder verhaald worden.

Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen over deze site, neem dan contact op met ons.

slaapstrandhuisje MioMare


Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Website ontwikkeld voor en door MIOMARE strandslaaphuisjes | slaapstrandhuisje Sluis.   Gebruikersvoorwaarden   |   Privacybeleid  |  SITEMAP